Tak, ponieważ do pewnego momentu było to inne stanowisko. W związku z rozluźnieniem walidacji dotyczącej ram czasowych na „nowe” stanowiska, aktualnie bezwzględną datą przejścia na nową siatkę stanowisk jest dzień 30.09.2020 r.