W zakładce „Kompetencje” należy wpisać informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów (zgodnie z art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy 2.0.). System POL-on nie przewiduje tu żadnych dodatkowych walidacji.

W polu „Okres zatrudnienia” system nie pozwala na wpisanie roku przyszłego, można wpisać tylko rok z przeszłości albo rok bieżący. Wartość tę można zaktualizować później lud dodać nowy wpis o kompetencjach.