Interpretacja ministerstwa: Pytanie „Czy lider grupy podmiotów realizującej projekt jest podmiotem należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki” dotyczy „polskiego” systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W opisanym przypadku należy udzielić odpowiedzi „Nie”.