Według stanowiska MNiSW należy dokonać przeliczenia wysokości opłaty z euro na złotówki według kursu z dnia 30 września.