Według stanowiska MNiSW należy wprowadzić opłatę uśrednioną, wyliczoną przy wykorzystaniu średniej ważonej.