W pozycji „inne” należy raportować inwestycje niebędące inwestycjami związanymi z kształceniem ani inwestycjami związanymi z działalnością naukową.