Należy wpisać podstawę: „umowa zawarta z podmiotami zagranicznymi przez uczelnię”.