Studentów cudzoziemców wznawiających studia oraz zmieniających kierunek studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 należy rejestrować w systemie POL-on z nową podstawą studiowania „decyzja administracyjna rektora” (PSC7). Do tych studentów mają zastosowanie przepisy dotychczasowej ustawy, tj. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.