Według stanowiska MNiSW należy zarejestrować średnią opłatę za semestr.