W sekcji „Informacje o prowadzonych zajęciach” nie ma możliwości rozróżnienia na studia stacjonarne i niestacjonarne. Jeżeli w ramach kierunku studiów pracownik realizuje więcej niż jeden program studiów (np. stacjonarne i niestacjonarne lub licencjackie i inżynierskie), to w polu „Liczba godzin zajęć” należy podać największą z wartości wynikającą z programu zajęć studiów. Nie należy sumować godzin zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.