Dokument o statusie „nowy” można usunąć (jest to dokument „roboczy”, który nie stanowi podstawy uwierzytelniającej – nie jest widoczny dla NAWA). Natomiast dokument o statusie „aktywny” można unieważnić. Zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia ws. POL-on danych zamieszczonych w bazie osób upoważnionych do podpisywania dokumentów nie usuwa się.