Data rozpoczęcia pełnienia funkcji przez promotora to data oficjalnego powołania/wyznaczenia promotora.

Od kiedy należy liczyć termin na rejestrację promotora?

  • Tryb kształcenie doktorantów – termin na aktualizację danych jest określony w § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ws. POL-onu – 21 dni od dnia zaistnienia zmiany – czyli wyznaczenia/zmiany promotora.
  • Tryb eksternistyczny – termin na rejestrację kandydata na doktora jest określony w § 11 ust. 1 pkt 1 a) rozporządzenia ws. POL-onu – 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym (zgodnie z art. 217 p.s.w.n., osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów).
  • Tryb studia doktoranckie – 30 dni od wyznaczenia promotora (art. 179 ust. 7 przepisów wprowadzających p.s.w.n. stanowi, że w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów – ale promotor zapewne będzie wyznaczony nieco później).