Stanowisko ministerstwa:
Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy PSWN nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej, która jest jego podstawowym miejscem pracy, może, za zgodą rektora, podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.

W przypadku podmiotu spoza systemu POL-on obecnie do wyboru są następujące typy podmiotu, które można wskazać:

  • polski prowadzący działalność dydaktyczną,
  • polski prowadzący działalność naukową,
  • polski prowadzący działalność naukowo-dydaktyczną;
  • zagraniczny prowadzący działalność dydaktyczną,
  • zagraniczny prowadzący działalność naukową.
  • zagraniczny prowadzący działalność naukowo-dydaktyczną.