W przypadku zajęć wybieranych, w zakresie łącznej liczby godzin zajęć wykazywanej w POL-onie w module Kierunki, należy wskazać liczbę godzin zajęć określoną przez uczelnię do realizacji w programie studiów przez danego studenta.