Lider wykazuje całą kwotę projektu, podmioty współrealizujące – środki im przyporządkowane.