W zakładce „Instytucje finansujące” wprowadzamy informacje o środkach przyznanych przez podmiot finansujący wprowadzając środki przyznane na cały projekt. W tym przypadku podajemy w wartość ogółem, w tym wartości z podziałem na krajowe i zagraniczne.

W zakładce „Podmioty realizujące” wprowadzamy informacje o środkach przyznanych poszczególnym instytucjom realizującym projekt, tj.: środki ogółem, w tym środki krajowe i zagraniczne oraz dodatkowo wprowadzamy informacje o środkach własnych.

W danych podstawowych, środki ogółem w projekcie wyliczane są przez system na podstawie danych zawartych w zakładce instytucji finansujących oraz projektów współfinansowanych.