Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia, w systemie powinna być rejestrowana jedynie informacja, czy stanowisko pracy w instytucie Sieci Łukasiewicz albo Centrum Łukasiewicz jest finansowane z subwencji, o której mowa odpowiednio w art. 365 pkt 2a albo 13a ustawy.