Przede wszystkim należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 343 ustawy 2.0 moduł Pracownicy zawiera wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu.  Zatem zatrudnienie na etacie powinno zostać zarejestrowane tylko, jeżeli jest spełniona któraś z powyższych przesłanek. Jeżeli tak jest i taka osoba wszystkie zajęcia ze studentami prowadzi w ramach etatu, to nie trzeba jej rejestrować dodatkowego warunku zatrudnienia jako doktorantowi.

Jeżeli jednak zajęcia prowadzi w ramach studiów doktoranckich/kształcenia w szkole doktorskiej, to należy zarejestrować dodatkowy warunek zatrudnienia jako innej osobie prowadzącej zajęcia oraz uzupełnić informację o kompetencjach.