Interpretacja ministerstwa: Co do zasady, w polu Instytucja finansująca wprowadzana jest nazwa instytucji, z którą podpisujemy umowę.