Środki przyznane w ramach realizowanych projektów z funduszy strukturalnych stanowią równowartość środków dofinansowanych w projekcie, tj. równych kwocie dofinansowania na poziomie umowy o dofinansowanie.