Data 01.10.2018 r. dotyczy inwestycji, które były realizowane w tym momencie czasowym oraz tych, które rozpoczęły się po tej dacie.