Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, dane powinny być raportowane w ramach roku akademickiego, który trwa od 1 października do 30 września. W takim przypadku nie jest istotne, że studia zaczynają się od semestru letniego.