Edycja tabelaryczna została zablokowana. Studentów można wprowadzić ręcznie (korzystając z interfejsu) lub za pomocą masowego importu danych.