Jeżeli w parametrach kierunku nic się nie zmienia, to studenci są cały czas przyjmowani na dotychczasowe uruchomienie. Jeżeli jednak zmienia się np. nazwa, tytuł zawodowy, język czy liczba semestrów, to wymagane jest utworzenie nowego uruchomienia i studenci rejestrowani są już na nowym uruchomieniu. Wtedy wiemy, że mamy np. N studentów na uruchomieniu 8-semestralnym i N studentów na uruchomieniu 9-semestralnym. (Wyjątek: zmiana punktów ECTS, która nie wymaga generowania nowego uruchomienia kierunku).

W przypadku gdy w systemie przypisano błędnie studentów do niewłaściwego uruchomienia wymagane jest:

  1. Utworzenie nowego uruchomienia
  2. Przepięcie studentów na nowe uruchomienie

Zobacz także:

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/czy-jakakolwiek-zmiana-w-parametrach-kierunku-generuje-nowe-uruchomienie/