Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, w przedstawionej sytuacji można wpisać np. „nie dotyczy”.