Nie należy rejestrować dwukrotnie zatrudnienia takiej osobie, ale należy w ramach tego samego zatrudnienia dodać jej warunek zatrudnienia w postaci umowy cywilno-prawnej. Zatem w ramach jednego zatrudnienia może być zarejestrowana umowa cywilno-prawna, jaki i umowa o pracę jednocześnie.

Nowe zatrudnienie należy zarejestrować, jeśli nastąpiła przerwa we współpracy danej osoby z podmiotem (przy czym chodzi o współpracę związaną z działalnością naukową lub dydaktyczną, jako podlegającą rejestracji na mocy ustawy 2.0).