Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, jeśli w ramach rekrutacji bez podziału na kierunki prowadzone są zajęcia, które są wspólne np. dla trzech kierunków, wówczas pracownikowi należy wykazać liczbę godzin zajęć w odniesieniu do tych trzech kierunków.