Według stanowiska ministerstwa w sytuacji tzw. „luki w cyklu kształcenia” w zakresie liczby godzin zajęć w ramach danego kierunku studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy należy wskazać liczbę godzin faktycznie planowanych w danym roku akademicki (czyli np. z 1-go i 3-go roku studiów, a bez 2-go roku, w trakcie którego nie udała się rekrutacja). Ewentualna analiza spełniania wymogu dot. 50% i 75% godzin zajęć na tych kierunkach będzie realizowana indywidualnie.