Aktualnie taki doktorant jest widoczny cały czas . Nie znika on z wykazu po dodaniu daty zakończenia kształcenia czy daty skreślenia z listy doktorantów.