W opisanym przypadku nie mamy do czynienia z innymi osobami prowadzącymi zajęcia, ale z pracownikami uczelni i jako takich należy ich rejestrować w POL-onie.