Jeśli jest przerwa w świadczeniu pracy, to powinno być zakończone poprzednie zatrudnienie i otworzone nowe.

Chyba że w trakcie umów cywilno-prawnych taka osoba jest także pracownikiem, np.: w ramach osobnej umowy o pracę. W takim wypadku trwa ciągłość zatrudnienia i nie należy przerywać zatrudnienia, a jedynie dodać nowy warunek zatrudnienia przy zawarciu kolejnej umowy cywilno-prawnej.