Uczelnia nie musi uzupełniać numeru ORCID, jest on automatycznie pobierany przez system POL-on.
Nr ORCID prezentowany jest w zakładce Dane podstawowe osoby ubiegającej się o stopień doktora, w nowej sekcji „Dane dodatkowe”, w trybie DO OCZYTU.
Sekcja ta nie jest widoczna podczas rejestracji nowej osoby, jednak powinna się wyświetlić po zapisaniu jego danych i automatycznie zaktualizować o nr ORCID (o ile osoba go posiada).