W przypadku uczelni, podczas migracji modułu Pracownicy do POL-onu 2.0, zostało dokonane automatyczne mapowanie stanowisk ze starej siatki na nową w odniesieniu do grup: naukowych (obecnie: badawczych) i naukowo-dydaktycznych (obecnie badawczo-dydaktycznych) oraz w odniesieniu do stanowisk należących do tych grup.

Podstawa prawna: art.  247 ust. 1 pkt 1 i art. 250 przepisów wprowadzających ustawę 2.0.

W pozostałych przypadkach uczelnie powinny samodzielnie dostosować stanowiska do nowej siatki wynikającej z ustawy 2.0  najpóźniej do 30 września 2020 r.

Podstawa prawna: art. 249 ust. 3  przepisów wprowadzających ustawę 2.0.

Do tego czasu w POL-onie uczelnie mogą korzystać zarówno ze starej, jak i nowej siatki stanowisk.