W przypadku instytutów badawczych i instytutów PAN nie było automatycznego mapowania stanowisk podczas migracji danych ze starego modułu Pracownicy do POL-onu 2.0. Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, instytuty muszą samodzielnie wprowadzić pracownikom nowe stanowiska do POL-onu najpóźniej do 30 września 2020 r.