W polu „Łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów” (liczba godzin zajęć, moduł Kierunki) należy podać maksymalną liczbę godzin na danym kierunku studiów określoną w programie studiów. Ponieważ rejestrujemy liczbę godzin wynikającą z programu studiów na poziomie kierunków, a nie uruchomień, to w przypadku różnej liczby godzin na studiach z różnymi tytułami zawodowymi należy wykazać liczbę godzin zajęć według programu studiów z najwyższą liczbą godzin zajęć. Więcej informacji we wpisie pomocy.

Analogicznie należy postąpić w przypadku pola „Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych w danym roku akademickim” (liczba godzin zajęć, moduł Pracownicy). Więcej informacji we wpisie pomocy.