Rejestrując osobę ubiegającą się o stopień doktora, w przypadku zaznaczenia opcji „Obywatel Polski” system wymaga podania wyłącznie numeru PESEL. Nie blokujemy możliwości podania danych dokumentu tożsamości, ale nie są one wymagane.

Natomiast w przypadku zaznaczenia opcji „Cudzoziemiec” system wymaga podania numeru PESEL lub danych dotyczących dokumentu tożsamości. Jeśli nie wypełnimy nic, system podświetli wszystkie pola (to dotyczące numeru PESEL oraz te dotyczące dokumentu tożsamości). Jednak nie oznacza to, że wszystkie są wymagane, a jedynie, że system nie wie, które dane identyfikacyjne cudzoziemca zamierzamy podać.