Jest to spowodowane problemem, który wystąpił podczas migracji. Zgodnie z ustawą 2.0, w odniesieniu do dawnych grup stanowisk naukowych i naukowo-dydaktycznych na uczelniach, siatka stanowisk powinna się automatycznie zaktualizować za okres od 1 października 2018 r. Jednak u pracowników, którzy mieli trwające zatrudnienia w dniu 1 października 2018 r. , „stare” stanowiska zmieniły się na „nowe” również za okres sprzed tej daty. Naprawa powyższego problemu jest dostępna poprzez interfejs użytkownika lub za pomocą usługi REST API opisanej tutaj.