Przyczyny takiej sytuacji mogą być dwie:

  1. W POL-on 2.0 obowiązuje zasada, że uczelnia A nie widzi studiów studenta odbywanych na uczelni B, jeżeli rozpoczęły się one po zakończeniu studiowania na uczelni A.
  2. Student na dwóch uczelniach posługiwał się różnymi danymi osobowymi i/lub uczelnie dokonały korekty danych osobowych – zamiast uaktualnić je, rejestrując zmianę biznesową.