Jest to niemożliwe, ponieważ łączy ono pracownika z danym podmiotem. Usunięcie ostatniego zatrudnienia spowodowałoby usunięcie całego pracownika z podmiotu.

Jeśli chcesz całkowicie usunąć pracownika z podmiotu, skorzystaj z opcji „Usuń pracownika”.

Uwaga! Operacja usunięcia spowoduje trwałe usunięcia pracownika oraz danych jego zatrudnienia we wskazanym podmiocie. Jest to czynność nieodwracalna.