Jeśli dany dział jest uzupełniany automatycznie, na podstawie rejestrów źródłowych (wykazu, studentów, doktorantów, pracowników) przyczyną może być brak danych w odpowiednim wykazie.

Jeśli dany dział jest uzupełniany poprzez import, przyczyną może być brak zaimportowanego pliku.