Pole powinno być uzupełniane tylko dla tzw. innych osób prowadzących zajęcia. Nie należy go wypełniać nauczycielom akademickim. Jeśli dana osoba jest jednocześnie zatrudniona na etacie jako nauczyciel akademicki i na podstawie umowy cywilno-prawnej jako inna osoba prowadząca zajęcia, to należy wypełnić zakładkę „Kompetencje”, o ile w ramach umowy cywilno-prawnej taka osoba prowadzi zajęcia – w innym przypadku sama rejestracja umów cywilno-prawnych nie powinna być odzwierciedlona w systemie.