Nie, jeśli jedynym parametrem różnicującym jest ECTS w uruchomieniu wpisujemy najniższą liczbę, wymaganą do uzyskania kwalifikacji.