Obowiązywanie oświadczenia o liczbie N może zostać jawnie zakończone w systemie. Należy wejść w podświetloną na niebiesko datę i wprowadzić datę końca obowiązywania oświadczenia.

W przypadku popełnienia błędu i potrzeby korekty wprowadzonych danych zapoznaj się z komunikatem:

https://polon2.opi.org.pl/informacje/aktualnosci/o/10/zniesienie-walidacji-blokujacej-zmiany-w-obszarze-oswiadczen-o-dyscyplinach-i-n/494034