W S-11 nie wykazujemy domów studenckich, które wyłączone są z eksploatacji w danym roku sprawozdawczym (nie mają żadnych dostępnych miejsc).