Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa – tak, w przypadku przejścia na emeryturę należy bezwzględnie zakończyć pracownikowi zatrudnienie systemowe, nawet w przypadku, kiedy ponowna umowa z takim pracownikiem następuje bez dnia przerwy. Jeżeli pracownik taki w dalszym ciągu prowadzi działalność naukową lub bierze udział w jej prowadzeniu, należy mu zarejestrować odpowiednie oświadczenie/oświadczenia.