Stanowisko Ministerstwa:

Stosownie do art. 198 ust. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kształcenie doktorantów może być prowadzone we współpracy z innym podmiotem, w szczególności przedsiębiorcą lub zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową.

Wydaje się, że przedsiębiorca zatrudniający doktoranta biorącego udział w programie Doktorat wdrożeniowy współpracuje w kształceniu doktoranta – powinien więc zostać wpisany.