Rejestrujemy tylko projekty, na które uczelnia uzyskała finansowanie zewnętrzne. Projekty z dotacji celowej nie zaliczają się do takich projektów.