Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa,  w module „Pracownicy”, w kontekście liczby godzin zajęć prowadzonych na kierunkach studiów, należy wykazywać jedynie godziny określone dla danego pracownika zgodnie z programem studiów danego kierunku. W przypadku, gdy w programie studiów są ujęte godziny ponadwymiarowe, wówczas powinny one być wykazywane w liczbie godzin zajęć.

Nie należy natomiast utożsamiać czasu pracy nauczyciela (pensum) z liczbą godzin zajęć realizowanych przez nauczyciela na kierunkach studiów, przy ustalaniu warunków prowadzenia tego kierunku studiów.