Zgodnie z art. 346 ust. 1 Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 – w tym także uczelni niepublicznych. W wykazie tym zamieszczane są m. in. dane o aparaturze i inwestycjach.