Według interpretacji ministerstwa: Język polski jest językiem urzędowym. W systemie można wprowadzić nazwy własne w języku obcym jeśli nie podlegają tłumaczeniu.

W przypadku projektów naukowych, tytuł oraz streszczenie w języku polskim są polami obowiązkowymi. Tytuł i streszczenie w języku angielskim są polami fakultatywnymi.